„Sprzątanie świata – Polska”

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. 

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  „Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Akcja  jest  dobrym narzędziem  dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej.

Nasi milusińscy także włączyli się w akcje 🙂

Skip to content