Historia

Kiedy śpiewa dziecko, śpiewa cały świat
Kiedy tańczy dziecko , tańczy cały świat
Dajmy dzieciom słońce, żeby łez nie było
Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość
Dajmy dzieciom słońce, całe słońce z nieba
Żeby mogły tańczyć, żeby mogły śpiewać

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami za siedmioma rzekami pod modrzewiami i brzozami, między blokami – we wrześniu 1990 roku powstało Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie. Tak zaczyna się nasza historia.

Nasze Przedszkole powstało w dzielnicy, w której już istniały inne placówki oświatowe: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Placówka powstała na potrzeby nowego, dużego osiedla. Bardzo trudne były jego początki – brak bazy lokalowej, ogromna liczba dzieci, opóźnienia w wyposażeniu przedszkola. Swoją działalność rozpoczęliśmy 1 września 1990r. z 16 oddziałami dzieci, 25 pracownikami pedagogicznymi, 20 niepedagogicznymi, mieściliśmy się w budynku przedszkola, w klasach SP NR 15 oraz salach w bloku przy Kisielewskiego 5

Trzeba było dopasować się również do nowego środowiska lokalnego, a jednocześnie tworzyć własną HISTORIĘ – naszą własną tradycję.

Dzięki zaangażowaniu władz oświatowych oraz wytrwałości wszystkich pracowników i rodziców udało nam się przez te 20 lat stworzyć własną tradycję przedszkolną.

Dzisiaj Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie to duża i nowoczesna placówka mieszcząca się przy ulicy Kisielewskiego 15 – osiedle “Traugutta”. Budynek placówki jest dwukondygnacyjny, otoczony ogrodem, na którym jest plac zabaw wyposażony w urządzenia i sprzęt sportowy.
Dzięki zaangażowaniu rodziców realizujemy wiele przedsięwzięć i imprez, które są dziś naszą wizytówką:

  • Pasowanie na przedszkolaka
  • Dni otwarte dla rodziców i przyszłych przedszkolaków
  • Wigilia z udziałem zaproszonych gości

W naszym przedszkolu nauczyciele realizują własne programy edukacyjne, programy wychowawcze, regionalne, patriotyczne, w tym roku kontynuujemy realizację innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Wędrówki ze Skrzatem Choinkiem”

W naszym przedszkolu wizytę złożyli goście z zagranicy, nauczyciele ze Słowacji Liczi, specjalnym gościem był Kevin Aiston. Co roku nasze przedszkolaki poznają kilka z krajów europejskich – zapoznając się z ich dziedzictwem kulturowym, poprzez realizację programu „Jestem małym Europejczykiem”. Jesteśmy organizatorami przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich „SOS dla wad postawy”.

Podejmujemy również współpracę z innymi Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Biblioteką, Domami Opieki Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Potoku, Regionalnym Centrum Pogranicza, Osiedlowym Domem Kultury, instytucjami użytku publicznego, Domami Dziecka, Rodzinnymi Domami Dziecka, Lasami Państwowymi, Muzeami, wydawnictwami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Skip to content