Rekrutacja 2022/2023

1 lutego 2022 zaczyna się rekrutacja do przedszkola na rok 2022 / 2023! Od 01.02.22 do 07.02.2022 – deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola. Należy wypełnić DEKLARACJĘ na stronie: https://nabor.pcss.pl/Od 14.02.2022 do 21.02.2022 – wniosek o przyjęcie do przedszkola dla dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy. Należy wypełnić WNIOSEK na stronie: https://nabor.pcss.pl/. Do wniosku należy dołączyć pozostałe dokumenty (np. oświadczenia, zaświadczenie itp.)

Skip to content