Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W dniu 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej.

Poznaj i zrozum spektrum autyzmu

Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Autyzm nie jest chorobą – nie można się z niego wyleczyć – to zaburzenie neurorozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie. To zespół cech, które utrudniają budowanie odpowiednich relacji z innymi i sprawiają, że ludziom trudniej jest odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych.

Spektrum czyli różnorodność. Spektrum autyzmu oznacza dużą różnorodność funkcjonowania osób autystycznych. Każda osoba w spektrum autyzmu ma nieco inne nasilenie objawów i nieco inny profil objawów. Każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej autyzm wygląda inaczej. Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, a objawy różne poziomy nasilenia – stąd „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Spektrum autyzmu wynika głównie z czynników genetycznych i środowiskowych. Ze względu na wciąż przybywającą liczbę osób ze spektrum autyzmu ONZ uznaje autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

Autyzmu się nie wyleczy, ale można go akceptować i wspierać osoby ze spektrum, aby zrobić to odpowiednio należy pogłębiać wiedzę na jego temat.

Oto kilka rad jak możesz pomóc osobom ze spektrum autyzmu:

  • Nie oceniaj.
  • Nie ignoruj.
  • Przepuść nas w kolejce, nie rozumiemy czekania.
  • Nie oceniaj, jak krzyczę.
  • Nie śmiej się z nas, nie traktuj nas, jakby nas nie było.
  • Nie komentuj naszego zachowania stojąc tuż obok, to jest przykre dla nas i dla naszych rodziców.
Skip to content