Komunikat

DRODZY RODZICE !

         Rozpoczynający się rok szkolny jest okresem, w którym zarówno dzieci z miasta, jak i terenów wiejskich, uczęszczające do szkoły stanowią grupę narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Wzorem lat ubiegłych Straż Miejska i Policja podejmuje w tym okresie wzmożone działania profilaktyczne pod nazwą

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

         Dziecko idąc do szkoły, wracając ze szkoły do domu, bawiąc się na podwórku, przebywając samo w domu, może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących pojazdami, kontakt z osobą obcą, dealerem narkotyków, rozboje, pobicia, wymuszenia pieniędzy (zastraszanie, grożenie pobiciem), a także przypadki obecności bezpańskich psów na naszych ulicach – to kilka, z wielu niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci, pozostające bez opieki rodziców. Brawura, lekkomyślność, brak doświadczenia, a także nieświadomość istniejących niebezpieczeństw – skutkuje niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje  Policja i  Straż Miejska.
         Dbanie o bezpieczeństwo dziecka to również zadanie rodziców. To My, Rodzice powinniśmy uświadomić sobie zagrożenia, na jakie narażone jest nasze dziecko. Od naszej postawy, od tego, czy będziemy umieli nauczyć je radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poczucia odpowiedzialności za siebie, swój dom i bliskich zależeć może bardzo wiele. To My, Rodzice powinniśmy przestrzegać pewnych zasad – bądźmy dla dzieci wzorem prawidłowego postępowania w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że od nas, dzieci przejmują wzory zachowań. Należy pamiętać, że jedynie dziecko świadome zagrożeń będzie unikać nierozsądnych zachowań i skutecznie chronić się przed staniem się ofiarą przestępstwa.
         Prosimy o zapoznanie się z naszymi poradami, aby wspólnie podjąć wyprzedzające działania zapobiegawcze.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY / DOMU

         Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły/domu, można zwiększyć poprzez:
–  wybór najbezpieczniejszej trasy, ze zwróceniem uwagi na natężenie ruchu osób i pojazdów, miejsca szczególnie niebezpieczne, jak przejścia przez jezdnie, tory kolejowe, kładki, wykopy, oświetlenie ulic. Przypomnienie dziecku, że nie można zbaczać ze wspólnie ustalonej trasy,
–  wpajanie odpowiedniej wiedzy i nawyków z zakresu ruchu drogowego. Ucząc przepisów ruchu drogowego sami musimy zgodnie z nimi postępować,
–   nie dawanie dziecku do szkoły większych kwot pieniędzy, co uchroni je przed możliwością stania się ofiarą kradzieży. Dziecko musi wiedzieć, że nie powinno się zostawiać w kieszeni kurtki pieniędzy oraz kluczy do mieszkania. O utracie kluczy dziecko powinno niezwłocznie powiadomić rodziców; 
–  natychmiastowe reagowanie i zawiadomienie Policji lub Straży Miejskiej, oraz dyrekcji szkoły, gdy dziecko zacznie być prześladowane przez starszych kolegów, którzy wymuszają pieniądze lub inne rzeczy strasząc, grożąc pobiciem, lub w jakikolwiek inny sposób naruszają prawo;
– zwrócenie uwagi dzieciom na zagrożenia ze strony osób OBCYCH:
• dziecko nie powinno przyjmować od OBCYCH słodyczy, napojów oraz prezentów;
• nie może mówić OBCYM o tym, gdzie mieszka; pod żadnym pozorem nie powinno iść z osobą nieznajomą w jakiekolwiek miejsce przez nią wskazane, wsiadać do samochodu OBCEGO;
• nie powinno zatrzymywać się przy osobie OBCEJ, jeśli w pobliżu nie ma ludzi;
• jeśli OBCY będzie próbował je zatrzymać powinno biec w kierunku, gdzie są ludzie (do sklepu, na pocztę, itp.), jeśli będzie taka potrzeba – nie wstydzić się wołać o pomoc. Nie powinniśmy straszyć dziecka strażnikiem miejskim czy też policjantem – w razie zagrożenia nie zechce prosić
o pomoc funkcjonariusza – osoby, której się boi, do której nie ma zaufania.
         Aby uniknąć pogryzienia dziecka przez psy nauczmy je, że:
–  nie wolno dotykać i głaskać psów bezpańskich lub obcych, bez zgody właściciela;
–  nie powinno się przeszkadzać psu w jedzeniu; nie należy zabierać przedmiotów pilnowanych przez psa;
– nie można drażnić zwierząt, bić i rzucać w nie kamieniami.
         Jeśli zauważysz obce dziecko w tarapatach, nie przechodź obojętnie! Zainteresuj się, spróbuj pomóc – w razie potrzeby zadzwoń na Policję 112, 997 lub do Straży Miejskiej 013 47 43 607 lub alarmowy 986. Możesz zapobiec nieszczęściu.

Skip to content