Dwujęzyczne Dzieci – Program Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowany w naszym przedszkolu Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie.

Program „Dwujęzyczne Dzieci” poprzez specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz zabaw językowo-muzyczno- ruchowych ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Jak dowiodły badania naukowe, dziecko może równolegle oswajać i przyswajać dwa albo nawet trzy języki.Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla

intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie. Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć,  pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci uzyskują lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

Skip to content